Waarom ben ik misselijk?

Een misselijk gevoel kan ontstaan na te veel eten of overmatig alcoholgebruik. Maar ook bij hoofdpijn, zwangerschap of een maagaandoening kan misselijkheid voorkomen. Het gevoel dat je moet overgeven is herkenbaar voor een misselijke gevoel, maar waarom ben ik misselijk?

Misselijkheid ontstaat wanneer een plekje in de hersenen, het braakcentrum, wordt geprikkeld en de maag het signaal krijgt om zich te legen. Een misselijk gevoel kan worden opgewekt via ruiken, proeven en kijken. Het braakcentrum ontvangt informatie uit verschillende delen van de hersenen, het evenwichtsorgaan en het maag-darmkanaal.

Het lichaam probeert middels misselijkheid of te braken de inname en opname van gevaarlijke stoffen door het lichaam tegen te gaan. Indien iemand misselijk is wordt er minder maagzuur geproduceerd en neemt de functie van de maag af. Daarnaast wordt het voedsel vanuit de twaalfvingerige darm omhoog geduwd en neemt de speekselproductie toe. Bij braken neemt vaak de hartslag af en gaat men meer transpireren. Lees hier alles over de vraag; Waarom ben ik misselijk?

Waarom ben ik misselijk

Braken en misselijkheid heeft niet altijd te maken met de inhoud van de maag. Er zijn meer oorzaken die kunnen leiden tot een misselijk gevoel en/of overgeven. Waarom ben ik misselijk?

Maag-darmkanaal stoornis

 • Infecties, zoals ontsteking in het maagslijmvlies of blindedarmontsteking. Ook het antibioticum, dat veel wordt voorgeschreven bij deze aandoening, metronidazol kan leiden tot misselijkheid.
 • Irritatie van de maag, door bijvoorbeeld alcohol of een voedselvergiftiging.
 • Slecht functioneren, door bijvoorbeeld vertraagde maaglediging of prikkelbare darm syndroom
 • Afsluiting van maag of darm
 • Afwijking van galblaas, pancreas of lever

Centrale zenuwstelsel stoornis

 • Migraine, ofwel ernstige hoofdpijn
 • Hersenvliesontsteking
 • Tumor of bloeding, veroorzaakt een verhoogde druk in de schedel
 • Schedeltrauma

Evenwichtsorgaan stoornis

 • Benigne paroxysmale positieduizeligheid
 • Ziekte van Menière, afwijking aan het labyrint ( binnenoor en evenwichtsorgaan )
 • Reisziekte

Psychische klachten

 • Boulimia nervosa
 • Anticipatoir braken, ofwel aangeleerd braken.
 • Emotionele reacties, door bijvoorbeeld stress en angst.
 • Psychiatrische stoornissen, zoals angststoornissen of depressies.

Andere oorzaken van misselijkheid

 • Zwangerschap
 • Chemotherapie
 • Radiotherapie
 • Alcoholvergiftiging
 • Bijwerkingen van medicijnen
 • Koorts of infecties
 • Attracties in pretparken

Wat kunt u zelf doen?

Vaak is misselijkheid goed te bestrijden en is een misselijk gevoel niet erg. De periode van een misselijk gevoel en overgeven zegt veel over de mogelijke oorzaak.

Misselijkheid voor het ontbijt kan komen door alcoholgebruik of een zwangerschap. Misselijkheid na de maaltijd duidt veelal op een stoornis in het maag-darmstelsel. Psychische klachten komen veelal tijdens of vlak na het eten voor en over het algemeen geldt: Hoe langer het duurt voordat je misselijk bent na het eten, des te lager zit het probleem in je lichaam.

Wanneer je misselijk bent, is het belangrijk op je eten te letten. U kunt beter niet te vet eten en niet te veel en te snel eten. Neem kleinere beetjes voedsel dan normaal, maar blijf wel voldoende drinken. Drinken is belangrijk om uitdroging te voorkomen, met name water is belangrijk. Daarnaast is het niet raadzaam te roken, koude dranken te drinken of alcohol te nuttigen en moet u voldoende frisse lucht en rust tot u krijgen.

Indien u misselijk bent geworden door overmatig alcoholgebruik of verkeerd voedsel is het niet verkeerd om te braken. Hierdoor raakt u namelijk direct alle schadelijke stoffen kwijt en staat u veelal de volgende dag een stuk lekkerder op. Is braken geen oplossing? Neem dan voor het slapen bij overmatig alcoholgebruik een grote hoeveelheid water tot u, zodat u ’s nachts geen nadorst krijgt en zorgt het water voor een minder zware kater de volgende dag. Een extra aspirientje doet ook vaak al wonderen.

Wanneer moet u naar de huisarts?

De oorzaak van een misselijk gevoel kan onduidelijk zijn en het is mogelijk dat de misselijkheid niet verdwijnt. Neem contact op met uw huisarts wanneer u meer dan twee dagen achtereen braakt, u donkere urine heeft, u bloed in uw braaksel tegenkomt of wanneer braken en misselijkheid gepaard gaat met erge buikpijn die langer dan één uur duurt.

Wanneer u reisziekte heeft in combinatie met doofheid en oorsuizen is het raadzaam om een bezoek aan uw arts te brengen. Ook zwangere vrouwen die veel braken of jonge kinderen die naast een misselijk gevoel ook hoge koorts en nauwelijks vocht binnen houden moeten contact met de huisarts opnemen. Vooral bij de laatste groep is uitdroging een gevaarlijk. Tevens moet u contact opnemen met uw huisarts wanneer u of uw kind zich ziek voelt en daarnaast langdurig onverklaarbare misselijkheid ervaart.

Medicijnen tegen misselijkheid

De oorzaak en situatie zijn essentieel of een huisarts u wel of geen medicijnen voorschrijft. Bij reisziekte wordt door een arts vaak gebruik gemaakt van meclozine of cyclizine. Deze medicijnen gaan de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen tegen en werken goed bij kortdurende misselijkheid. Deze medicijnen kunnen tevens worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Eerder genoemde medicijnen zijn niet de enige, want er zijn er nog veel meer die de prikkeling van het braakcentrum tegengaan. Een arts schrijft soms ook middelen voor die werken op de darmen of maag. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de maag zich sneller leegt, zodat de misselijkheid afneemt.

Naast dat er medicijnen zijn die de misselijkheid tegengaan, zorgen veel medicijnen ook juist voor een misselijk gevoel. Voor gebruik dient u altijd eerst de bijsluiter te raadplegen en bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een huisarts of apotheker.

Hopende het antwoord op de vraag, waarom ben ik misselijk, te hebben beantwoord. Heb jij andere redenen van misselijkheid, noem ze hieronder.

Verstopping darmen? Lees hier meer

Share